En wat als:

  • problemen en slechte resultaten zich beginnen opstapelen
  • je schoolmoe bent maar toch beseft dat een opleiding met een attestering broodnodig is
  • je per se uit werken wilt gaan maar toch voeling wenst te houden met je opleiding

Problematisch, maar op te lossen!

WANT:

In het centrum deeltijds onderwijs hebben wij een jarenlange ervaring met zo'n problematieken.

Wij hebben geen wondermiddelen, maar als je meehelpt en jezelf kansen gunt, dan is er heel veel te doen.
We helpen je om weer plezier te scheppen in leren, wij zetten je op weg naar werk en kunnen samen een traject op poten zetten dat uitzicht geeft op een attestering.

Ja, we kunnen je zelfs op de sporen zetten om aan het centrum zelf het diploma secundair onderwijs te behalen.

Het DBSO is een zeer interessante combinatie geworden tussen leren en werken: jongeren tussen 15 en 25 jaar kunnen zich niet alleen al werkend bekwamen in hun beroep maar tevens alle getuigschriften van het voltijds onderwijs behalen tot het diploma secundair onderwijs toe.

Het deeltijds onderwijs voorziet in 15 uur les:

7 uur project algemene vakken - uitzicht op volgwaardige getuigschriften:

  1. getuigschrift tweede graad BSO
  2. getuigschrift derde graad BSO
  3. diploma secundair beroeps onderwijs
8 uur beroepsopleiding - uitzicht op:

certificaat beroepsopleiding

Naast 15 uren les dienen er nog 13 uren per week te worden ingevuld.

Uiteraard engageert het centrum zich om, samen met de jongere, een traject uit te stippelen waarbij tewerkstelling centraal staat en dat toekomstperspectieven biedt.

Voor jongeren die nog niet aan tewerkstelling toe zijn hebben wij andere invullingen:

brugprojecten, voortrajecten en persoonlijke ontwikkelingstrajecten zijn mogelijkheden die leiden naar een volle weekstructuur, een streefdoel dat voor het centrum fundamenteel is en vanaf dit schooljaar wettelijk verplicht is.