Wilt u iets meer weten over:

Persoonlijk ontwikkelingstraject

I-POT is een Persoonlijk Ontwikkelingstraject, georganiseerd door groep INTRO, waarbij gewerkt wordt aan een traject op maat van de jongere. De jongere wordt, na een grondige screening, op advies van de school en het CLB doorverwezen naar I-POT. I-POT is bedoeld voor jongeren uit het Deeltijds Onderwijs die de band met de school hebben verloren, een spijbelproblematiek vertonen en/of allerhande problemen te verwerken hebben. I-POT wil:

 • Jongeren zelfstandiger in het leven laten staan.
 • De band met de school bevorderen en/of herstellen
Daarom wordt tijdens I-POT gewerkt met een methodiek die vertrekt vanuit de jongere, waarbij leren en werken terug een plaats krijgt binnen zijn of haar leven.
terug naar boven

Voortraject

Het voortraject wordt opgesplitst in negen aandachtsgebieden. Afhankelijk van de noden van de jongere en in samenspraak met de jongere zelf zal bepaald worden welke aandachtsgebied voor hem/haar de beste toekomstperspectieven biedt. De aandachtsgebieden zijn :

 1. (arbeids)identiteitontwikkeling, mobiliteit
 2. basisvaardigheden en attitudes
 3. arbeidsethiek
 4. leren leren en leren werken
 5. jobclub
 6. communicatieve vaardigheden
 7. assertiviteit
 8. sociale vaardigheden en maatschappij-oriƫntatie
 9. assessment
Tijdens de hele duur van het voortraject wordt er zo individueel mogelijk gewerkt. Dit betekent dat er per jongere een traject opgemaakt wordt gericht naar zijn of haar specifieke noden.
terug naar boven

Brugprojecten

Leerplichtige jongeren die niet voldoende arbeidsrijp zijn, kunnen gedurende maximum 800 uren (18 u/week) arbeidservaring opdoen bij een promotor. Deze werkgever kan zijn:

 • Groep INTRO
 • Kringwinkel 't Rad - leefbaar wonen VZW
Bedoeling is de jongeren de nodige arbeidsattitudes bij te brengen, zodat de slaagkans bij een latere reguliere tewerkstelling verhoogt. De jongere krijgt een maandelijkse vergoeding,afhankelijk van het aantal gepresteerde uren.
terug naar boven

Arbeidscontracten

 1. Deeltijds arbeidscontract

  Dit is een deeltijdse arbeidsovereenkomst (max. 19 u/week) van bepaalde of onbepaalde duur. Deze arbeid geeft recht op een minimumloon, afhankelijk van de leeftijd van de jongere en de sector van de tewerkstelling. Op de lonen is een R.S.Z.-vermindering van toepassing en een in sommige gevallen bijkomende stagebonus, ook de leerling heeft recht op een startbonus indien de tewerkstelling alternerend is.
  terug naar boven

 2. Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)


  terug naar boven